Kodukord > KODUKORD

 • Perearstikeskus on avatud igal tööpäeval 8.00-16.00 ja õhtused vastuvõtud toimuvad vastavalt perearstide vastuvõtugraafikutele.
 • Perearstikeskuse lõunapaus kestab 12.30-13.00.
 • Meile on võimalik helistada perearstikeskuse lahtioleku aegadel.
 • Perearstidel kõnetundi ei toimu. Nendega saab ühendust pereõe kaudu.
 • Arusaamatuste vältimiseks ning sujuva koostöö huvides ei toimu patsientide nõustamist e-maili teel.
 • Ühtlasi palume nimistusse registreerimise küsimustega võtta ühendust perearstikeskusega telefoni teel.
 • Perearsti ja pereõe vastuvõtule palume kindlasti eelnevalt registreeruda telefoni või e-maili teel.
 • Registreerumisel küsitakse Teilt pöördumise põhjust, see on vajalik Teie vastuvõtu paremaks planeerimiseks.
 • Palume mõistvat suhtumist, kui Teid registreeritakse mõne teise arsti vastuvõtule. See on vajalik, et tagada kiirem arstiabi, sest perearstid osalevad aeg-ajalt täiendkoolitustel, puhkavad või on haiguslehel.
 • Vastuvõtule registreerunud patsiente püüame teenindada võimalikult õigeaegselt, seejuures palume juba registreerununa vastuvõtule mitte ilmumisest eelnevalt teada anda, et meil oleks võimalik oma tööd sujuvamalt planeerida. Siiski palume mõistvat suhtumist aegade nihkumise korral, kuna mõne patsiendiga võib minna kauem aega.
 • Hilinedes vastuvõtule, tuleb varuda aega ja kannatust ning jääda ootama ootejärjekorda. Hilinedes rohkem kui 10 minutit tuleb registreerida uus aeg.
 • Vastuvõtule koduloomadega tulla ei tohi.
 • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks 20 minutit, imikutele 30 minutit.
 • Vajades 2 ja enama perekonnaliikme arstlikku konsultatsiooni ja/või läbivaatust, siis reserveerige ajad vastavalt inimeste hulgale.
 • Kui olete otsustanud helistada perearstikeskusesse, siis püüdke oma probleem sõnastada võimalikult konkreetselt, et pereõde saaks lähtuvalt teie haiguse tõsidusest leida teile sobiva vastuvõtuaja, kas siis perearsti või pereõe juurde.
 • Kui vajate erinevaid tervisetõendeid (kaitsevägi, juhilubade pikendamine, õppima/tööle asumine) siis nende vormistamiseks võib olla ooteaeg 2-3 nädalat, seetõttu tähtajaliste tervisetõendite aegumisel registreeruge vastuvõtule aegsasti.
 • Enne, kui otsustate kutsuda arsti koju, mõelge ehk saaksite ise tulla perearstikeskusesse. Ka eakaid haigeid saab perearst paremini ja täpsemalt konsulteerida kohapeal. Koduvisiidi tegemise vajaduse üle otsustab perearst.
 • Vastuvõtule pöördudes püüdke oma kaebused ja probleemid korralikult läbi mõelda ja esitada tähtsuse järjekorras. Soovitatav on need eelnevalt kodus kirja panna, et perearst või pereõde saaks neist kiirelt ülevaate teha. Juhul kui probleeme on mitmeid võib juhtuda, et kõikide küsimustega ei tegeleta ühe vastuvõtu jooksul vaid tehakse plaan nendega järgemööda tegelemiseks.
 • Uuringute ja analüüside määramisel lähtutakse patsiendi terviseseisundist. Kui on soov teha uuringuid, mis ei haaku teie kaebustega, tuleb nende eest tasuda vastavalt haigekassa hinnakirjale.
 • Vastuvõtule tulles palume üleriided jätta koridoris olevale riidepuule ja riietuda selliselt, et vajaduse korral oleks lahtiriietumine kiire ja mugav.
 • Korduvaid retsepte saab pikendada pereõe vastuvõtul või andes sellest telefoni teel teada. Soovitame teil aegsasti jälgida ravimi varusid, et ravim ei lõpeks reede õhtul või nädalavahetusel. Retsepte väljastame tööpäeviti 72 tunni jooksul.
 • Haigekassa kindlustust mitte omavatele patsientidele telefoni teel retsepti ei väljastata ja ei pikendata.
 • Vajades haigestumise korral töövõimetuslehte või lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis teavitage sellest perearstikeskust töölt puudumise esimesel päeval. Hilisema pöördumise korral me tagantjärele töövõimetuslehti ei vormista! Nädalavahetusel haigestudes saame avada haiguslehe juhul kui patsient on pöördunud kas haigla valvetuppa või kutsunud kiirabi ja talle on väljastatud sellekohane tõend, sel juhul saab TVL avada ka 2 päeva peale haigestumist.
 • Riiklikel pühadel ja nädalavahetusel graafikuga töötavatel mobiilse autentimise võimalusega inimestel on haigestumise korral võimalik helistada perearsti nõuandeliinile 1220 isikustatud konsultatsiooniks. Kõne vastu võtnud perearst saab teha haigestumise ning töövõimetuslehe avamise vajaduse kohta märke digiloosse. Seejärel peab kindlasti esmaspäeval ühendust võtma perearstikeskusega, et töövõimetuslehe avamise vajadusest märku anda.
 • Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu tuleb perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokkulepitud tähtaegadest. Juhul kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt ja teil pole mingil ootamatul põhjusel võimalik kohale ilmuda, siis tuleb sellest teavitada perearsti või pereõde. Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil on kohustus see töövõimetuslehele märkida. Lehte saab küll edasi jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.
 • Eriarsti vastuvõtule suunamise vajaduse otsustab perearst. Saatekirja väljastamiseks tuleb tulla perearsti vastuvõtule. Erandiks on vaid kroonilisi haigusi põdevad ja eriarsti juures püsival jälgimisel olevad patsiendid, kuid ka neil on sageli vaja teha enne eriarstile pöördumist perearsti juures lihtsamad analüüsid või uuringud. Digitaalsed saatekirjad koostab perearst peale vastuvõtu lõppu ja saadab tervise infosüsteemi patsiendiga kokkulepitud kuupäevaks.
 • Ilma saatekirjata on võimalik pöörduda hambaarsti, silmaarsti, psühhiaatri, naha- ja suguhaiguste arsti, naistearsti ning värskete traumade korral traumatoloogi või kirurgi vastuvõtule.
 • Vajades mootorsõidukijuhi tervisetõendit tuleb eelnevalt oma terviseseisundi hindamiseks elektrooniliselt täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis (ID-kaardi põhine) või paberil vahetult enne vastuvõtule tulekut. - www.digilugu.ee
 • Püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlemiseks on täpsema info leitav https://www.eesti.ee/est/perekond/erivajadustega_inimene/puue_voi_pusiv_toovoimetus
 • Viimsi perearstikeskus on Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktikabaasiks.
 • Ravimi esitluse aja broneerimiseks palume meiega ühendust võtta meili teel. Eelnevalt endale aja broneerinud ravimfirmasid kuulame teisipäeviti 12.20.